odzwoniamy


odzwoniamy
Forma Kontaktowa

Imię: *

Numer telefonu:

E-mail *

Treść:

Kancelaria Adwokacka
ul. Dworkowa 3, 00-784 Warszawa
tel. 22 881 19 10 / fax: 22 881 19 11
kom. 604 632 811


AGNIESZKA PODGÓRSKA - ZAETS
ADWOKAT


Adwokat Agnieszka Podgórska - Zaets z Warszawy

O Kancelarii

Założycielem Kancelarii jest Adwokat Agnieszka Podgórska – Zaets, która ukończyła aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Warszawie. Jest adwokatem wpisanym na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Prowadzi Kancelarię Adwokacką Warszawa ul. Dworkowa 3.

Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz spraw cywilnych, administracyjnych i karnych. Skuteczność świadczonej pomocy prawnej wynika z bogatego doświadczenia ukierunkowanego na sprawy rodzinne i karne.

Adwokat Agnieszka Podgórska – Zaets, poza pracą w kancelarii adwokackiej współpracowała z:

  • Fundacją Forum na Rzecz Różnorodności Społecznej, gdzie świadczyła pomoc prawną w zakresie prawa cudzoziemców
  • Centrum Praw Kobiet w Warszawie,

Zanim założyła indywidualną kancelarię adwokacką, pracowała w

  • Biurze Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie

gdzie zdobyła nieocenione doświadczenie w prawie rodzinnym, począwszy od spraw o alimenty przez władzę rodzicielską i kontakty z dzieckiem, skończywszy na tzw. uprowadzeniach rodzicielskich, w tym uprowadzeniach zagranicę – sprawach toczących się w trybie konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę – tzw. Konwencji haskiej.

Drugą specjalizacją Kancelarii Adwokackiej– obok szeroko rozumianego prawa rodzinnego – jest prawo karne. Oprócz ogromnego doświadczenia w prowadzeniu spraw karnych, potwierdzeniem doskonałej znajomości tej dziedziny jest otrzymanie przez Agnieszkę Podgórską – Zaets oceny celującej podczas egzaminu adwokackiego.

Adwokat Agnieszka Podgórska – Zaets, dzięki wąskiej specjalizacji oferuje świadczenie pomocy prawnej na najwyższym poziomie, w następujących sprawach:

 

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze – dziedzina prawa, która z uwagi na swoją specyfikę wymaga szczególnej pracy z Klientem. Kancelaria prowadzi następujące sprawy rodzinne:

  • Rozwód
  • Separacja
 

Prawo karne

Prawo karne – Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w sprawach karnych:

  • Obrona w postępowaniu przygotowawczym – śledztwie, dochodzeniu
  • Obrona przed sądem na każdym etapie: postępowanie przed sądem pierwszej instancji, apelacja, kasacja