Kancelaria adwokacka

Adwokat Agnieszka Podgórska - Zaets

Doświadczony adwokat w prowadzeniu spraw rozwodowych i karnych

adres: ul. W. Pytlasińskiego 11/1,
00-777 Warszawa kom. 604 632 811

Nasza specjalizacja:

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze – dziedzina prawa, która z uwagi na swoją specyfikę wymaga szczególnej pracy z Klientem. Kancelaria prowadzi następujące sprawy rodzinne:

  • Rozwód
    Separacja

Prawo karne

Prawo karne – Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w sprawach karnych:

  • Obrona w postępowaniu przygotowawczym – śledztwie, dochodzeniu
  • Obrona przed sądem na każdym etapie: postępowanie przed sądem pierwszej instancji, apelacja, kasacja

O kancelarii

Założycielem Kancelarii jest adwokat Agnieszka Podgórska – Zaets, która ukończyła aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Warszawie. Jest adwokatem wpisanym na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Prowadzi Kancelarię Adwokacką Warszawa ul. Sienna 57/14A

Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz spraw cywilnych, administracyjnych i karnych. Skuteczność świadczonej pomocy prawnej wynika z bogatego doświadczenia ukierunkowanego na sprawy rodzinne i karne.

Adwokat Agnieszka Podgórska – Zaets, poza pracą w kancelarii adwokackiej współpracowała z:

  • Fundacją Forum na Rzecz Różnorodności Społecznej, gdzie świadczyła pomoc prawną w zakresie prawa cudzoziemców
  • Centrum Praw Kobiet w Warszawie,

Zanim założyła indywidualną kancelarię adwokacką, pracowała w

Biurze Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie, gdzie zdobyła nieocenione doświadczenie w prawie rodzinnym, począwszy od spraw o alimenty przez władzę rodzicielską i kontakty z dzieckiem, skończywszy na tzw. uprowadzeniach rodzicielskich, w tym uprowadzeniach zagranicę – sprawach toczących się w trybie konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę – tzw. Konwencji haskiej.

Drugą specjalizacją Kancelarii Adwokackiej– obok szeroko rozumianego prawa rodzinnego – jest prawo karne. Oprócz ogromnego doświadczenia w prowadzeniu spraw karnych, potwierdzeniem doskonałej znajomości tej dziedziny jest otrzymanie przez Agnieszkę Podgórską – Zaets oceny celującej podczas egzaminu adwokackiego.

Adwokat Agnieszka Podgórska – Zaets, dzięki wąskiej specjalizacji oferuje świadczenie pomocy prawnej na najwyższym poziomie, w następujących sprawach:

Cennik

Wysokość wynagrodzenia adwokackiego ustalana jest indywidualnie podczas rozmowy z Klientem. Uzależniona jest rodzaju i zakresu świadczonej pomocy prawnej, stopnia skomplikowania sprawy oraz wartości przedmiotu sporu.

1

Ryczałtowe

Ryczałtowe – stałe miesięczne wynagrodzenie za ustaloną ilość godzin, do wykorzystania przez Klienta w cyklach miesięcznych. Przeznaczone jest dla przedsiębiorców posiadających permanentne potrzeby w zakresie kompleksowej obsługi prawnej. To dogodna forma współpracy, dająca możliwość korzystania ze wszystkich usług Kancelarii w najniższych cenach.

2

Godzinowe

Godzinowe – wszystkie czynności adwokata i prawników są ewidencjonowanie. Wynagrodzenie miesięczne stanowi iloczyn godzin poświęconych na obsługę prawną oraz ustalonej w umowie stawki godzinowej. Stawka godzinowa jest uzależniona od rodzaju i zakresu czynności.

3

Za czynność lub sprawę

Za czynność lub sprawę – wynagrodzenie za dokonanie określonej czynności (sporządzenie pisma, projektu umowy, opinii) lub poprowadzenie sprawy przed sądem lub innym organem.

MEDIACJA


Mediacja jest alternatywnym sposobem rozwiązywania sporów. Jest dobrowolna i poufna, a przede wszystkim korzystna dla każdej ze stron, biorącej w niej udział.
Adwokat Agnieszka Podgórska – Zaets jest mediatorem Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, prowadzi mediacje w sprawach gospodarczych, cywilnych oraz rodzinnych

Kontakt z adwokatem

Warszawa, Sienna 57/14A

ap@adwokatwaw.pl